Vinterläger i Göteborg

Tvådagarsseminarium i Göteborg 2010-11-27 – 2010-11-28. Seminariet omfattar försvar mot obeväpnade och väpnade övergrepp, samt taktik och mental förberedelse.

För mer information om lägret, kontakta Krav Maga Sverige – Göteborg.