Vinterläger i Göteborg

2-dagarsseminarium i Göteborg 2009-10-31 – 2009-11-01. Seminariet omfattar försvar mot obeväpnade och väpnade övergrepp, samt taktik och mental förberedelse. För mer information om lägret, kontakta Krav Maga Sverige – Göteborg.