Polisiär Instruktörsutbildning Nivå 1

Den polisiära Nivå 1-utbildningen är en tilläggsutbildning riktar sig till dig som har genomgått den civila Nivå 1-utbildningen med godkänt resultat och vill vidareutvecklas för att verka som instruktör inom yrket.

Utbildningarna hålls vanligen i Stockholm eller Göteborg efter förfrågan med internationellt erkända instruktörer och RPS-godkända självskyddsinstruktörer. Utbildningsinnehållet varvar praktik och teori. Tyngdpunkten ligger på praktik och utbildningarna är därför mentalt och fysiskt påfrestande.

Krav Maga Sveriges instruktörsutbildningar är unika i sitt slag och ger en enormt gedigen förståelse för KMS Krav Maga, självförsvarskapacitet och pedagogik. Vi garanterar inte att deltagaren blir godkänd. Vi garanterar dock den utan jämförelse mest omfattande och utvecklande instruktörsutbildningen i Sverige.

Utbildningarna innehåller digert utbildningsmaterial i form av instruktörshandledning, förslag på utbildningspaket för olika yrkesgrupper, förslag på träningsupplägg, stresshantering, konflikthantering m.m.

Utbildningarna vi erbjuder avser inte att ersätta befintliga och vedertagna arbetssätt och taktik inom polisväsendet. Vår målsättning är att förbättra kunskaperna och möjligheterna att hantera yrkesrelaterade stressande och hotfulla situationer med utgångspunkt från de kunskaper deltagarna redan besitter från erfarenheter och annan utbildning i tjänsten, samt från den civila instruktörsutbildningen.

Utbildningen varierar mellan nödvärn och laga befogenhet med tillhörande taktik och övningar.

Utbildningen är en sjudagars påbyggnadsutbildning till den civila instruktörsutbildningen, nivå 1, avsedd för personer i ordningshållande verksamhet.

Ingående moduler och faser

1. Teknikmodul stående

1.4 Blockeringar
1.6 Gripandeteknik (ingång, kontroll, nedläggning, transport)
1.7 Eskalering till bruk av egna vapen

2. Teknikmodul liggande

2.1 Balans och rörelse
2.3 Blockeringar
2.4 Låsningar och strypningar
2.5 Vapen
2.6 Baskunskap (allmänbildande tekniker)

3. Taktikmodul

3.1 Positionering
3.2 Offensiv taktik
3.3 Defensiv taktik
3.5 Agerande i par och grupp

4. Närkampsmodul

4.1 Konflikthantering
4.2 Scenariobyggande
4.3 Problemlösning
4.5 Närkamp

5. Mental modul

5.1 Stresshantering
5.2 Mental förberedelse
5.3 Aggressivitetsträning

7. Utvärderingsmodul

7.1 Teknisk förståelse
7.2 Teknisk färdighet
7.3 Taktisk färdighet
7.4 Pedagogisk färdighet
7.5 Aggressivitet och mental dominans
7.6 Problemlösningsförmåga

Krav

  • Genomgången och godkänd civil instruktörsutbildning (minimum KMS Nivå 1)
  • Polis, Officer i tjänsten, Kriminalvårdspersonal i tjänsten, Tullverkets personal i tjänsten, Bevakningsbranschens personal i tjänsteroll eller Krav Maga Sverige-ansluten civil instruktör minimum nivå 2
  • Bra fysik

Certifiering

Polisiär Krav Maga-instruktör, nivå 1