Konverteringsutbildning för instruktörer i annat förbund

Konverteringsutbildningen riktar sig till dig som är instruktör inom traditionell Krav Maga och vill vidareutvecklas för att verka som KMS-ansluten instruktör för allmänheten.

Utbildningarna hålls vanligen i Stockholm eller Göteborg en gång per år med internationellt erkända instruktörer och RPS-godkända självskyddsinstruktörer. Utbildningsinnehållet varvar praktik och teori. Tyngdpunkten ligger på praktik och utbildningarna är därför mentalt och fysiskt påfrestande.

Krav Maga Sveriges instruktörsutbildningar är unika i sitt slag och ger en enormt gedigen förståelse för KMS Krav Maga, självförsvarskapacitet och pedagogik. Vi garanterar inte att deltagaren blir godkänd. Vi garanterar dock den utan jämförelse mest omfattande och utvecklande instruktörsutbildningen i Sverige.

Utbildningen innehåller digert utbildningsmaterial i form av instruktörshandledning, förslag på utbildningspaket för olika yrkesgrupper, förslag på träningsupplägg för civil gruppträning, stresshantering, konflikthantering m.m.

Utbildningen om 11 heldagar är uppdelad i tre tillfällen med två veckors mellanrum och körs gemensamt med den grundläggande civila Nivå 1-utbildningen.

Ingående moduler och faser

1. Teknikmodul stående
1.1 Balans och rörelse
1.2 Grundställningar
1.3 Attacker
1.4 Blockeringar
1.5 Vapen
1.9 Baskunskap (allmänbildande tekniker)

2. Teknikmodul liggande
2.1 Balans och rörelse
2.2 Attacker
2.3 Blockeringar
2.4 Låsningar och strypningar
2.5 Vapen
2.6 Baskunskap (allmänbildande tekniker)

3. Taktikmodul
3.1 Positionering
3.2 Offensiv taktik
3.3 Defensiv taktik
3.4 Angreppssignaler

4. Närkampsmodul
4.1 Konflikthantering
4.2 Scenariobyggande
4.3 Problemlösning
4.4 Sparring
4.5 Närkamp

5. Mental modul
5.1 Stresshantering
5.2 Mental förberedelse
5.3 Aggressivitetsträning
5.4 Attityd

6. Pedagogikmodul
6.1 Utlärningsmetodik
6.2 Sjukvård (idrottsskador)
6.3 Stretchning
6.4 Konditions- och styrketräning
6.5 Pass- och seminarieuppbyggnad
6.6 Juridisk grundkunskap

7. Utvärderingsmodul
7.1 Teknisk förståelse
7.2 Teknisk färdighet
7.3 Taktisk färdighet
7.4 Pedagogisk färdighet
7.5 Aggressivitet och mental dominans
7.6 Problemlösningsförmåga

Förkrav

  • Instruktör i godkänt Krav Maga-förbund
  • Lägst 22 år och myndig
  • Saknar förekomst i belastningsregistret (utdrag krävs)
  • Planer på att verka som instruktör på befintlig klubb eller starta egen klubb inom KMS-sfären eller utbilda för egen arbetsgivare
  • Önskvärt är också egen erfarenhet av våldskonflikter, samt socialt utåtriktad läggning

Certifiering

Civil Krav Maga-instruktör, nivå 1