Civil Instruktörsutbildning Nivå 1

Den civila Nivå 1-utbildningen riktar sig till dig som har tränat en del modern eller traditionell Krav Maga och vill vidareutvecklas för att verka som instruktör för allmänheten. Den civila utbildningen är också grundstenen för den polisiära instruktörsutbildningen för personal i ordningshållande verksamhet.

Utbildningarna hålls vanligen i Stockholm eller Göteborg en gång per år med internationellt erkända instruktörer och/eller RPS-godkända självskyddsinstruktörer. Utbildningsinnehållet varvar praktik och teori. Tyngdpunkten ligger på praktik och utbildningarna är därför mentalt och fysiskt påfrestande.

Krav Maga Sveriges instruktörsutbildningar är unika i sitt slag och ger en enormt gedigen förståelse för KMS Krav Maga, självförsvarskapacitet och pedagogik. Vi garanterar inte att deltagaren blir godkänd. Vi garanterar dock den utan jämförelse mest omfattande och utvecklande instruktörsutbildningen i Sverige.

Utbildningarna innehåller digert utbildningsmaterial i form av instruktörshandledning, förslag på utbildningspaket för olika yrkesgrupper, förslag på träningsupplägg för civil gruppträning, stresshantering, konflikthantering m.m.

Utbildningen utgörs av 15 heldagar uppdelade i fyra tillfällen med två veckors mellanrum.

Ingående moduler och faser

1. Teknikmodul stående

1.1 Balans och rörelse
1.2 Grundställningar
1.3 Attacker
1.4 Blockeringar
1.5 Vapen
1.9 Baskunskap (allmänbildande tekniker)

2. Teknikmodul liggande

2.1 Balans och rörelse
2.2 Attacker
2.3 Blockeringar
2.4 Låsningar och strypningar
2.5 Vapen
2.6 Baskunskap (allmänbildande tekniker)

3. Taktikmodul

3.1 Positionering
3.2 Offensiv taktik
3.3 Defensiv taktik
3.4 Angreppssignaler

4. Närkampsmodul

4.1 Konflikthantering
4.2 Scenariobyggande
4.3 Problemlösning
4.4 Sparring
4.5 Närkamp

5. Mental modul

5.1 Stresshantering
5.2 Mental förberedelse
5.3 Aggressivitetsträning
5.4 Attityd

6. Pedagogikmodul

6.1 Utlärningsmetodik
6.2 Sjukvård (idrottsskador)
6.3 Stretchning
6.4 Konditions- och styrketräning
6.5 Pass- och seminarieuppbyggnad
6.6 Juridisk grundkunskap

7. Utvärderingsmodul

7.1 Teknisk förståelse
7.2 Teknisk färdighet
7.3 Taktisk färdighet
7.4 Pedagogisk färdighet
7.5 Aggressivitet och mental dominans
7.6 Problemlösningsförmåga

Krav

  • Lämplig kampsportsträning. Rekommenderad av instruktör på orten. Ifall orten redan har etablerad Krav Maga-klubb ansluten till Krav Maga Sverige krävs även godkännande av ansvarig instruktör på den klubben. Intervju och test av sökande kommer att ske
  • Ingen förekomst i Belastningsregistret (utdrag krävs)
  • Fyllda 22 år och myndig
  • Bra fysik
  • Adekvata förkunskaper med balans, slag och sparkar
  • Planer på att verka som instruktör på befintlig klubb eller starta egen klubb inom KMS-sfären eller utbilda för egen arbetsgivare
  • Önskvärt är också egen erfarenhet av våldskonflikter, samt socialt utåtriktad läggning

Certifiering

Civil Krav Maga-instruktör, nivå 1