Allmänt om instruktörsutbildningarna

Nästa civila utbildningsstart: 2020-03-12

Krav Maga Sverige erbjuder flera olika instruktörsutbildningar beroende på tidigare erfarenhet. Utbildningarna hålls vanligen i Stockholm eller Göteborg en gång per år med internationellt erkända instruktörer och/eller RPS-godkända självskyddsinstruktörer. Utbildningsinnehållet varvar praktik och teori. Tyngdpunkten ligger på praktik och utbildningarna är därför mentalt och fysiskt påfrestande.

Krav Maga Sveriges instruktörsutbildningar är unika i sitt slag och ger en enormt gedigen förståelse för KMS Krav Maga, självförsvarskapacitet och pedagogik. Vi garanterar inte att deltagaren blir godkänd. Vi garanterar dock den utan jämförelse mest omfattande och utvecklande instruktörsutbildningen i Sverige.

Utbildningarna innehåller digert utbildningsmaterial i form av instruktörshandledning, förslag på utbildningspaket för olika yrkesgrupper, förslag på träningsupplägg för civil gruppträning, stresshantering, konflikthantering m.m.

För certifierade instruktörer erbjuds årligen 2-dagars Fortbildning och andra instruktörskurser.

Redovisade instruktörsutbildningar ger grundläggande instruktörskompetens, sk. Instruktör, Nivå 1.