Summer Camp Stockholm 2007

4-dagars sommarläger Stockholm 2007-07-26 – 2007-07-29. 26 timmars träning som omfattar nödvärn och laga befogenhetsvåld, teori, pistolskytte m.m.

Läs mer på Stockholm Krav Maga Center.