Slutet pistolskytteseminarium i Stockholm

2016-08-28. Endagsseminarium i KMS Krav Maga väpnad och obeväpnad närkamp enkom för förbundets certifierade instruktörer och Stockholm Krav Maga Centers aktiva Mediumelever.

Träningen delas upp i grupper beroende på förkunskaper. Praktiskt pistolskytte och obeväpnad närkamp med grundläggande taktik och stressövningar.

Seminariet omfattar (beroende på förkunskaper):

 • Grundläggande pistolskytte
  – Vapnets funktion
  – Grepp om vapnet
  – Skjutställning och förflyttning
  – Magasinbyte
 • Instinktivt skytte på extremt korta till långa distanser
 • Hantering av felfunktioner och andra eldavbrott
 • Skjutställningar (stående, sittande, liggande)
 • Agera i par
 • Praktiska konsekvenser vid avväpning
 • Vapenretention
 • Eskaleringar
 • Grundläggande taktik
 • Stressövningar
 • Scenarioövningar

Läs mer hos Stockholm Krav Maga Center.