Självförsvar för tjejer i Borås

2022-03-20. Krav Maga Väst arrangerar en temadag i realistiskt självförsvar för tjejer i Borås. Kursen omfattar vanligaste formerna av överfallssituationer mot kvinnor, förståelse för våld, teori, tips och taktik kring hantering av våldet, hantera rädsla och lösa situationen.

Läs mer på Krav Maga Väst.