Självförsvar för kvinnor i Umeå

Endags introduktionskurs i realistiskt självförsvar för kvinnor i Umeå 2016-02-20.

Denna kurs är unik i sitt slag där vi varvar teori med praktik och scenarioträning.

Kursen  ger deltagaren en bred kunskapsbas i bland annat:
• Hur man undviker överfall och konfliktsituationer
• Hur man hanterar sin rädsla och höjer sitt självförtroende
• Hur man kan lösa en konflikt eller ett överfall utan våld med enkla taktiker
• Självförsvar om det värsta skulle hända och du inte kan eller hinner lösa situationen verbalt
• Hur man hanterar lagen och det känslomässiga efterspelet

För mer information om Introduktionskursen eller för anmälning, se Självförsvar Norr.