Polisiär instruktörsutbildning

55h instruktörsutbildning i polisiär Krav Maga avsedd för poliser eller bevakningsbranschens personal som genomgått civil instruktörsutbildning. Utbildningen är en tilläggs utbildning 2007-05-28 – 2007-06-03 och hålls i Stockholm.

För mer information kotankta oss på förbundet info@kravmagasverige.se.