Pistolskytteseminarium i Stockholm

Endagsseminarium i Stockholm 2011-09-24 med fokus på pistolskytte och väpnad närkamp.

Läs mer på Stockholm Krav Maga Center.