Halvdagsseminarium i Borås i september

Halvdagsseminarium i Borås 2017-09-16 med fokus på allmänna försvar. Inga förkunskaper krävs.

Läs mer på Krav Maga Väst.

Ny klubb öppnar i Borås

Alingsås Krav Maga startar i augusti verksamhet i Borås. Inedningsvis två dagar per vecka. Klubben byter också namn till Krav Maga Väst.

Läs mer på Krav Maga Väst.

Nya instruktörer i förbundet

Krav Maga Sverige välkomnar alla nya certifierade civila instruktörer efter 15 heldagars krävande utbildning. Stort grattis!

Instruktörsutbildning

Fortbildning för civila instruktörer

Tvådagars instruktörsträning för certifierade, civila instruktörer hålls i Stockholm 2017-08-26 – 2017-08-27. Träningen är också öppen för certifierade polisiära instruktörer. Föranmälning önskas. Betalning kan med fördel göras till förbundets Plusgirokonto.

För mer information om Fortbildningen eller för anmälning, kontakta förbundet.

Instruktörsutbildning

Civil instruktörsutbildning våren 2018

110h Nivå 1-instruktörsutbildning i civil Krav Maga fördelad på 4 tillfällen under våren 2018.

Del 1: 2018-03-22 – 2018-03-25
Del 2: 2018-04-05 – 2018-04-08
Del 3: 2018-04-19 – 2018-04-22
Del 4: 2018-05-04 – 2018-05-06

Utbildningen hålls i Stockholm. Del 1-2 utgör komplett Civil Assisterande Instruktörsutbildning avsedd för blivande hjälpinstruktörer på befintlig KMS-ansluten klubb.

Utbildningarna innehåller digert utbildningsmaterial i form av instruktörshandledning, förslag på utbildningspaket för olika yrkesgrupper, förslag på träningsupplägg för civil gruppträning, stresshantering, konflikthantering m.m.

Utbildningen utgörs av 15 heldagar uppdelade i fyra tillfällen med två veckors mellanrum.

Läs mer här

Gratisseminarium för befintliga elever i Stockholm

2017-05-06. Slutet, kostnadsfritt seminarium för alla befintliga elever tillhörande KMS-ansluten klubb. Seminariet hålls av instruktörselever från pågående instruktörsutbildning och omfattar grundläggande Krav Maga-tekniker och övningar.

Läs mer

Sommarseminarium utomhus i Stockholm

Endagsseminarium 2017-06-10 som kommer att ta avstamp i vanliga våldssituationer som rapporteras (statistik från ex.vis. ”Storstadsvåld” och BRÅ). Vi kommer att jobba med övningar som bygger på detta, samt den årstid vi befinner oss i, nämligen sommaren.

Seminariet är öppet för alla intresserade. Deltagare kommer att delas upp i grupper beroende på förkunskaper med varierande innehåll och lämpar sig därför väl både för nybörjare och rutinerade utövare av modern Krav Maga.

Läs mer

Självförsvar för tjejer i Stockholm

Stockholm Krav Maga Center arrangerar återigen en intensivkurs i realistiskt självförsvar för tjejer under våren. Kursen omfattar vanligaste formerna av överfallssituationer mot kvinnor, förståelse för våld, teori, tips och taktik kring hantering av våldet, hantera rädsla och lösa situationen.

Största delen av kursen är upplevelsebaserad, vilket innebär att deltagarna kommer att utsättas för realistiska scenarier inomhus och utomhus med successivt ökande komplexitet och svårighetsgrad. Kursen hålls primärt av rutinerade kvinnliga instruktörer i modern Krav Maga.

Kursen är uppdelad i två tillfällen: 2017-05-20 och 2017-05-27.

Läs mer på Stockholm Krav Maga Center.

Självförsvar för kvinnor i Umeå

Endags introduktionskurs i realistiskt självförsvar för kvinnor i Umeå 2017-02-25.

Denna kurs är unik i sitt slag där vi varvar teori med praktik och scenarioträning.

Läs mer

Självförsvar för kvinnor i Skellefteå

Endags introduktionskurs i realistiskt självförsvar för kvinnor i Skellefteå 2017-03-25.

Denna utbildning är unik i sitt slag där vi varvar teori med praktik och scenarioträning.

Läs mer