Instruktörer kompletteringscertifierade av Rikspolisstyrelsen

Tre av förbundets instruktörer i Stockholm har genomgått polisens självskyddsinstruktörskurs bestående av 2 veckors utbildning och examinationer och är nu av Rikspolisstyrelsen godkända och certifierade polisiära självskyddsinstruktörer.

Civil instruktörsutbildning

140h instruktörsutbildning i civil Krav Maga fördelad på 3 tillfällen under våren i Stockholm.

Del 1: 2007-03-24 – 2007-04-01
Del 2: 2007-04-23 – 2007-04-29
Del 3: 2007-05-11 – 2007-05-13

Seminarium i Örebro

Endagsseminarium i modern Krav Maga 2007-04-21 hos MMA Uddevalla.

Seminarium för polisen i Göteborg

Seminarium för polismyndigheten i Västra Götaland 2007-01-25.

Polisiär instruktörsutbildning

55h instruktörsutbildning i polisiär Krav Maga avsedd för poliser eller bevakningsbranschens personal som genomgått civil instruktörsutbildning. Utbildningen är en tilläggs utbildning 2007-05-28 – 2007-06-03 och hålls i Stockholm.

För mer information kotankta oss på förbundet info@kravmagasverige.se.

Självförsvar för kvinnor i Stockholm

Fördjupande introduktionskurs tio timmar uppdelad på fem tillfällen: 2007-02-03, 2007-02-10, 2007-02-17, 2007-02-24, 2007-02-25.

 • Försvar mot vanligt förekommande övergrepp mot kvinnor (hot, bortförande, våldtäktsförsök etc)
 • Försvar stående och liggande
 • Försvar mot väpnade och obeväpnade övergrepp
 • Konflikthantering
 • Mental förberedelse / Hantera sin egen rädsla
 • Scenarier och andra simuleringar

Läs mer på Stockholm Krav Maga Center.

Slutet seminarium på Securitas

Stockholm 2006-12-16. Endagsseminarium riktat enkom mot Securitas personal. Träningen omfattar bla.:

 • Försvar mot slag, sparkar och farliga grepp
 • Kontroll- och transportgrepp
 • Kroppens reaktion vid stress
 • Konflikthantering
 • Mental förberedelse
 • Scenarier och andra simuleringar

Seminariet hålls i Securitas lokaler i Lindhagen.

Polisiär instruktörsutbildning

För första gången i Norden har en polisiär instruktörskurs i Krav Maga hållits under hösten 2006. Deltagarna utgjordes av personal från Riksdagens bevakningsenhet, polismyndigheten och bevakningsbranschen, samt vidareutbildande instruktörer från andra förbund.

Krav Maga på SVT2 program Toppform

SVT2:s programserie Toppform kommer att figurera Krav Maga och Stockholm Krav Maga Center i episod 8 som kommer att sändas i december. Deltagaren Marielle fick ett introduktionspass i Krav Maga av Lars Söderström och Mattias. Mariell imponerade med sin krigarmentalitet! 2006-12-05 21.30 (SVT2)

 • 2006-12-06 19.30 (SVT2)
 • 2006-12-09 17.25 (SVT2)
 • 2006-12-13 20.30 (SVT24)

Se inslaget.

Seminarium för KJ-veteranerna i Stockholm

Slutet introduktionsseminarium 2006-11-25 – 2006-11-26 för Kustjägarveteranernas medlemmar.

Seminariet omfattar grundläggande militär Krav Maga och är öppet enkom för Sällskapet Kustjägarveteranernas medlemmar. Fåtal platser är öppna för personer knutna till försvarsmakten, men ej KJV, och tillhörande Krav Maga Sverige.

Läs mer på Stockholm Krav Maga Center.