Gratisseminarium för aktiva medlemmar i Stockholm

2021-10-30. Slutet, kostnadsfritt seminarium för alla befintliga medlemmar tillhörande KMS-ansluten klubb. Seminariet hålls av instruktörselever från pågående instruktörsutbildning och omfattar grundläggande Krav Maga-tekniker och övningar.

Läs mer

Instruktörsutbildning

Lämplighetstest instruktörsutbildning

Lördagen 2021-09-04 kl. 10-13 genomförs Lämplighetstest för intresserade till årets civila instruktörsutbildning som startar ett par veckor senare. Testet är kostnadsfritt och öppet för alla intresserade av den civila instruktörsutbildningen oavsett hemvist.

Syftet med testet är för förbundets ansvariga instruktörer att säkerställa att person intresserad av den grundläggande civila instruktörsutbildningen om 110 h besitter nödvändiga förkunskaper. Självfallet kombineras testet i form av ett träningspass med allmän frågestund. Föranmälning krävs till info@kravmagasverige.se.

Testet genomförs i Stockholm Krav Maga Centers lokaler på Gästrikegatan 11, Stockholm.

Läs mer

Instruktörsutbildning

Lämplighetstest instruktörsutbildning

Lördagen 2021-03-06 kl. 10-13 genomförs Lämplighetstest för intresserade till årets civila instruktörsutbildning som startar ett par veckor senare. Testet är kostnadsfritt och öppet för alla intresserade av den civila instruktörsutbildningen oavsett hemvist.

Syftet med testet är för förbundets ansvariga instruktörer att säkerställa att person intresserad av den grundläggande civila instruktörsutbildningen om 110 h besitter nödvändiga förkunskaper. Självfallet kombineras testet i form av ett träningspass med allmän frågestund. Föranmälning krävs till info@kravmagasverige.se.

Testet genomförs i Stockholm Krav Maga Centers lokaler på Gästrikegatan 11, Stockholm.

Läs mer

Självförsvar för tjejer i Stockholm

Stockholm Krav Maga Center arrangerar återigen en intensivkurs i realistiskt självförsvar för tjejer under hösten. Kursen omfattar vanligaste formerna av överfallssituationer mot kvinnor, förståelse för våld, teori, tips och taktik kring hantering av våldet, hantera rädsla och lösa situationen.

Största delen av kursen är upplevelsebaserad, vilket innebär att deltagarna kommer att utsättas för realistiska scenarier inomhus och utomhus med successivt ökande komplexitet och svårighetsgrad. Kursen hålls primärt av rutinerade kvinnliga instruktörer i modern Krav Maga.

Kursen är uppdelad i två tillfällen: 2021-09-04 och 2021-09-11.

Läs mer på Stockholm Krav Maga Center.

Instruktörsutbildning

Civil instruktörsutbildning 2021

110h Nivå 1-instruktörsutbildning i civil Krav Maga fördelad på 4 tillfällen under hösten 2021.

Del 1: 2021-09-16 – 2021-09-19
Del 2: 2021-09-30 – 2021-10-03
Del 3: 2021-10-14 – 2021-10-17
Del 4: 2021-10-29 – 2021-10-31

Utbildningen hålls i Stockholm. Del 1-2 utgör komplett Civil Assisterande Instruktörsutbildning avsedd för blivande hjälpinstruktörer på befintlig KMS-ansluten klubb.

Utbildningarna innehåller digert utbildningsmaterial i form av instruktörshandledning, förslag på utbildningspaket för olika yrkesgrupper, förslag på träningsupplägg för civil gruppträning, stresshantering, konflikthantering m.m.

Utbildningen utgörs av 15 heldagar uppdelade i fyra tillfällen med två veckors mellanrum.

Läs mer här

Väpnat närkampsseminarium i Stockholm

Slutet heldagsseminarium i Stockholm 2020-05-23 med fokus på väpnad närkamp. Öppet för Kompetensgrupp 2 och högre, samt förbundets instruktörer.

Läs mer på Stockholm Krav Maga Center.

Knivseminarium i Stockholm

Heldagsseminarium i Stockholm 2020-04-04 med fokus på försvar mot övergrepp med kniv.

Läs mer på Stockholm Krav Maga Center.

Ny klubb öppnar i Falköping

Krav Maga Falköping startade i januari sin verksamhet, inledningsvis en kväll i veckan.

Läs mer på Krav Maga Falköping.

Självförsvar för tjejer i Stockholm

Stockholm Krav Maga Center arrangerar återigen en intensivkurs i realistiskt självförsvar för tjejer under våren. Kursen omfattar vanligaste formerna av överfallssituationer mot kvinnor, förståelse för våld, teori, tips och taktik kring hantering av våldet, hantera rädsla och lösa situationen.

Största delen av kursen är upplevelsebaserad, vilket innebär att deltagarna kommer att utsättas för realistiska scenarier inomhus och utomhus med successivt ökande komplexitet och svårighetsgrad. Kursen hålls primärt av rutinerade kvinnliga instruktörer i modern Krav Maga.

Kursen är uppdelad i två tillfällen: 2020-02-01 och 2020-02-08.

Läs mer på Stockholm Krav Maga Center.

Instruktörsutbildning

Civil instruktörsutbildning våren 2020

110h Nivå 1-instruktörsutbildning i civil Krav Maga fördelad på 4 tillfällen under våren 2020.

Del 1: 2020-03-05 – 2020-03-08
Del 2: 2020-03-26 – 2020-03-29
Del 3: 2020-04-09 – 2020-04-12
Del 4: 2020-04-24 – 2020-04-26

Utbildningen hålls i Stockholm. Del 1-2 utgör komplett Civil Assisterande Instruktörsutbildning avsedd för blivande hjälpinstruktörer på befintlig KMS-ansluten klubb.

Utbildningarna innehåller digert utbildningsmaterial i form av instruktörshandledning, förslag på utbildningspaket för olika yrkesgrupper, förslag på träningsupplägg för civil gruppträning, stresshantering, konflikthantering m.m.

Utbildningen utgörs av 15 heldagar uppdelade i fyra tillfällen med två veckors mellanrum.

Läs mer här