Självförsvar för tjejer i Stockholm

Stockholm Krav Maga Center arrangerar återigen en intensivkurs i realistiskt självförsvar för tjejer under våren. Kursen omfattar vanligaste formerna av överfallssituationer mot kvinnor, förståelse för våld, teori, tips och taktik kring hantering av våldet, hantera rädsla och lösa situationen.

Största delen av kursen är upplevelsebaserad, vilket innebär att deltagarna kommer att utsättas för realistiska scenarier inomhus och utomhus med successivt ökande komplexitet och svårighetsgrad. Kursen hålls primärt av rutinerade kvinnliga instruktörer i modern Krav Maga.

Kursen är uppdelad i två tillfällen: 2021-02-13 och 2021-02-20.

Läs mer på Stockholm Krav Maga Center.

Instruktörsutbildning

Civil instruktörsutbildning våren 2021

110h Nivå 1-instruktörsutbildning i civil Krav Maga fördelad på 4 tillfällen under våren 2021.

Del 1: 2021-03-18 – 2021-03-21
Del 2: 2021-04-01 – 2021-04-04
Del 3: 2021-04-15 – 2021-04-18
Del 4: 2021-04-30 – 2021-05-02

Utbildningen hålls i Stockholm. Del 1-2 utgör komplett Civil Assisterande Instruktörsutbildning avsedd för blivande hjälpinstruktörer på befintlig KMS-ansluten klubb.

Utbildningarna innehåller digert utbildningsmaterial i form av instruktörshandledning, förslag på utbildningspaket för olika yrkesgrupper, förslag på träningsupplägg för civil gruppträning, stresshantering, konflikthantering m.m.

Utbildningen utgörs av 15 heldagar uppdelade i fyra tillfällen med två veckors mellanrum.

Läs mer här

Väpnat närkampsseminarium i Stockholm

Slutet heldagsseminarium i Stockholm 2020-05-23 med fokus på väpnad närkamp. Öppet för Kompetensgrupp 2 och högre, samt förbundets instruktörer.

Läs mer på Stockholm Krav Maga Center.

Knivseminarium i Stockholm

Heldagsseminarium i Stockholm 2020-04-04 med fokus på försvar mot övergrepp med kniv.

Läs mer på Stockholm Krav Maga Center.

Ny klubb öppnar i Falköping

Krav Maga Falköping startade i januari sin verksamhet, inledningsvis en kväll i veckan.

Läs mer på Krav Maga Falköping.

Självförsvar för tjejer i Stockholm

Stockholm Krav Maga Center arrangerar återigen en intensivkurs i realistiskt självförsvar för tjejer under våren. Kursen omfattar vanligaste formerna av överfallssituationer mot kvinnor, förståelse för våld, teori, tips och taktik kring hantering av våldet, hantera rädsla och lösa situationen.

Största delen av kursen är upplevelsebaserad, vilket innebär att deltagarna kommer att utsättas för realistiska scenarier inomhus och utomhus med successivt ökande komplexitet och svårighetsgrad. Kursen hålls primärt av rutinerade kvinnliga instruktörer i modern Krav Maga.

Kursen är uppdelad i två tillfällen: 2020-02-01 och 2020-02-08.

Läs mer på Stockholm Krav Maga Center.

Instruktörsutbildning

Civil instruktörsutbildning våren 2020

110h Nivå 1-instruktörsutbildning i civil Krav Maga fördelad på 4 tillfällen under våren 2020.

Del 1: 2020-03-05 – 2020-03-08
Del 2: 2020-03-26 – 2020-03-29
Del 3: 2020-04-09 – 2020-04-12
Del 4: 2020-04-24 – 2020-04-26

Utbildningen hålls i Stockholm. Del 1-2 utgör komplett Civil Assisterande Instruktörsutbildning avsedd för blivande hjälpinstruktörer på befintlig KMS-ansluten klubb.

Utbildningarna innehåller digert utbildningsmaterial i form av instruktörshandledning, förslag på utbildningspaket för olika yrkesgrupper, förslag på träningsupplägg för civil gruppträning, stresshantering, konflikthantering m.m.

Utbildningen utgörs av 15 heldagar uppdelade i fyra tillfällen med två veckors mellanrum.

Läs mer här

Försvar mot flera gärningsmän i Stockholm

2019-10-19. Endagsseminarium med fokus på försvar mot flera gärningsmän. Seminariet är öppet för alla intresserade som tränat minst en halv termin modern Krav Maga.

För mer information se Stockholm Krav Maga Center.

Självförsvar för tjejer i Borås

2019-09-21. Krav Maga Väst arrangerar en temadag i realistiskt självförsvar för tjejer. Kursen omfattar vanligaste formerna av överfallssituationer mot kvinnor, förståelse för våld, teori, tips och taktik kring hantering av våldet, hantera rädsla och lösa situationen.

Läs mer på Krav Maga Väst.

Instruktörsutbildning

Fortbildning för civila instruktörer

Tvådagars instruktörsträning för certifierade, civila instruktörer hålls i Stockholm 2019-09-07 – 2019-09-08. Träningen är också öppen för certifierade polisiära instruktörer. Föranmälning önskas. Betalning kan med fördel göras till förbundets Plusgirokonto 172 84 68-8.