Nu finns vi på Instagram

Vi finns nu på Instagram och kommer att fylla på gamla och nya fotografier löpande från instruktörsutbildningar, lokala klubbars träning och andra träningsrelaterade aktiviteter.

Besök Instagram här.