Polisiära kurser

Kurserna riktar sig till poliser i inre och yttre tjänst, tullpersonal samt ordningsvakter och väktare i registrerade bevakningsföretag.

Kurserna omfattar både nödvärnsdelarna i våldsutövande primärt i uniform och tillhörande personlig utrustning, samt laga befogenhetsvåld.