Civila kurser

Krav Maga Sverige erbjuder, tillsammans med samarbetande organisationer, flexibla paketlösningar för kunder med olika typer av behov, t.ex. polis, bevakningsbransch, krogpersonal, hälso- och sjukvård, hemtjänst, socialtjänst, taxi, kriminalvård, brandkår, kvinnogrupper m.fl.

Lösningarna skräddarsys efter kunds behov med avsikt på omfattning och tid. Paketlösningarna följer Krav Maga Sveriges väl underbyggda studier och erfarenheter kring hotbilder för olika yrkes- och riskgrupper.

Utdrag av våra civila kurser redovisas nedan.