Om Krav Maga

fysiskt, taktiskt, mentalt

Krav Maga är ett samlingsnamn på moderna och explosiva kamparter med rötter i 1900-talets bistra verklighet. Systemen i olika utformningar har använts som närkamps- och självförsvarssystem inom alla delar av den israeliska försvarsmakten alltsedan staten Israel bildades 1948. Systemen utvecklades ursprungligen av och för den israeliska försvarsmakten och säkerhetstjänsten med både offensiva och defensiva tekniker och tankesätt. Systemen har därefter spridits världen över och utvecklats på egen hand av erfarna elever och instruktörer.

Krav Maga betyder närstrid på hebreiska: krav – strid; maga – nära, kontakt.

Krav Maga karakteriseras av att vara realistiskt, aggressivt och ha en kort inlärningsperiod.