Kniv- och batongseminarium i Stockholm

2015-03-21. Endagsseminarium med fokus på försvar mot övergrepp med kniv eller batong. Seminariet är öppet för alla intresserade.

Seminariet omfattar:

  • Försvar mot knivattacker stående och sittande
  • Försvar mot knivhot sittande och liggande
  • Försvar mot batongattacker
  • Försvar mot batonghot
  • Bruk av egen batong
  • Stressövningar
  • Scenarieövningar
  • Taktik

För mer information se Stockholm Krav Maga Center.