Instruktörer kompletteringscertifierade av Rikspolisstyrelsen

Tre av förbundets instruktörer i Stockholm har genomgått polisens självskyddsinstruktörskurs bestående av 2 veckors utbildning och examinationer och är nu av Rikspolisstyrelsen godkända och certifierade polisiära självskyddsinstruktörer.