Instruktörsutbildning

Fortbildning för civila instruktörer

Tredagars instruktörsträning för certifierade, civila instruktörer hålls i Göteborg 2009-11-27 – 2009-11-29. Träningen är också öppen för certifierade polisiära instruktörer. Föranmälning önskas. Betalning kan med fördel göras till förbundets Plusgirokonto.

För mer information om Fortbildningen eller för anmälning, kontakta info@kravmagasverige.se.