Instruktörsutbildning

Fortbildning för civila instruktörer

2-dagars instruktörsträning för certifierade, civila instruktörer hålls i Göteborg 2010-08-28 – 2010-08-29. Träningen är också öppen för certifierade polisiära instruktörer. Föranmälning önskas. Betalning kan med fördel göras till förbundets Plusgirokonto.

För mer information om Fortbildningen eller för anmälning, kontakta info@kravmagasverige.se.