Instruktörsutbildning

Fortbildning för civila instruktörer

2-dagars instruktörsträning för certifierade, civila instruktörer hålls i Stockholm 2022-01-29 – 2022-01-30. Träningen är också öppen för certifierade polisiära instruktörer.

Tid lördag: 10-17
Tid söndag: 10-16

För mer information om Fortbildningen eller för anmälning, kontakta förbundet på info@kravmagasverige.se.