Fortbildning för civila instruktörer

3 dagars instruktörsträning för certifierade, civila instruktörer hålls i Göteborg 2007-11-30 – 2007-12-02. Träningen är också öppen för certifierade polisiära instruktörer.