Instruktörsutbildning

Fortbildning för civila instruktörer

Tredagars instruktörsträning för certifierade, civila instruktörer hålls i Stockholm 2008-06-14 – 2008-06-16. Träningen är också öppen för certifierade polisiära instruktörer.