Förbundet välkomnar nya instruktörer

Förbundet har fått tillskott av nya civila instruktörer som klarade den 15 heldagar långa instruktörsutbildningen under hösten med bravur. Dessutom fick Stockholm Krav Maga Center och Krav Maga Väst assisterande civila instruktörer som tog sig igenom de 8 dagarnas assisterandeutbildning.

Vi hälsar de nya instruktörerna från Sverige och Åland varmt välkomna i förbundet!