Förbundet etablerar sig på fler orter

Våren 2008 kommer Krav Maga Sverige att starta verksamhet i Borås genom samarbete med Borås Självförsvar. Eventuellt tillkommer ytterligare klubbverksamhet i Småland. Mer information följer under hösten.