Vanliga frågor

Vad skiljer Krav Maga från andra kamparter?

Det finns många olika typer av Krav Maga och skillnaderna mellan systemen är enorma! KMS Krav Maga omfattar komponenter som saknas i flertalet kampsporter och självförsvarssystem idag, bl.a. träning under stress, stresshantering, konflikthantering, mental förberedelse, aggressivitetsträning, enkla och grovmotoriska rörelser, taktik, juridiskt efterspel etc. Aliveness är en mycket viktig komponent. Allt som lärs ut inom KMS Krav Maga Sverige har testats i verkligheten under 1990- och 2000-talet.

Jämfört med kamparter utanför Krav Maga-sfären är skillnaderna likartade, men än tydligare.

Kan tjejer träna Krav Maga?

Självklart! Ungefär en fjärdedel av våra klubbars medlemmar är tjejer i olika åldrar, vilket inte är svårt att förstå. Dagens våldsamma samhälle ställer stora krav på kunskaper i självförsvar. Eftersom våra klubbar tillhör Krav Maga Sverige med vår djupgående kvalitetssäkring lär vi inte ut några orealistiska eller spektakulära tekniker.

Det vi lär ut kan du lita på!

Finns det någon bra bok om Krav Maga?

Den svenska boken Krav Maga på ren svenska är den enda boken på svenska och utgör en officiell och mycket bra referens till träning i modern Krav Maga. Klicka här för mer information om boken.

Det saknas KMS Krav Maga på min ort. Vad göra?

Det saknas troligen utbildad och certifierad instruktör på din ort. Är du själv en rutinerad kampsportselev eller instruktör kan du troligen deltaga på instruktörsutbildning. Efter genomgången och godkänd utbildning kan du själv starta verksamhet på din ort med förbundets stora stöd.

Hur går jag tillväga för att bli instruktör?

Instruktörsutbildningen är unik i sitt slag och enormt utvecklande! För att bli instruktör inom förbundet Krav Maga Sverige ställs ett antal grundläggande krav: mental mognad, förståelse för våld, bra vandel, pedagogisk läggning, tekniska färdigheter, förmåga att hantera stress, samt rätt mental inställning. Utöver detta krävs även genomgången och godkänd instruktörsutbildning. Vi rekommenderar att personer intresserade av att bli instruktörer tränar KMS Krav Maga under en period för att få adekvata kunskaper och färdigheter, samt möjlighet att bedöma om den ekonomiska, tidsmässiga, mentala och fysiska investering är värd.

Se Instruktörsutbildningar eller kontakta info@kravmagasverige.se för mer information.

Jag är intresserad av seminarium på min ort

Kontakta oss på förbundet eller din lokala klubb för planering och bokning av seminarium eller kurs. Vi planerar tillsammans fram rätt seminarieinnehåll baserat på behov och önskemål för att passa målgruppen.

Hur gammal måste man vara för att börja träna KMS Krav Maga?

Åldern spelar en obetydlig roll, men på grund av de tekniker och principer vi lär ut har de flesta av förbundets klubbar 18 årsgräns. Du bör heller inte känna dig äldre än 60 år. Medelåldern var år 2018 c:a 28 år.