Instruktörsutbildning

Civil instruktörsutbildning våren 2021

OBS! På grund av covid-19 och Folkhälsomyndighetens rekommendationer kommer utbildningen att senareläggas. Nya datum kommer inom kort.

110h Nivå 1-instruktörsutbildning i civil Krav Maga fördelad på 4 tillfällen under våren 2021.

Del 1: 2021-03-18 – 2021-03-21
Del 2: 2021-04-01 – 2021-04-04
Del 3: 2021-04-15 – 2021-04-18
Del 4: 2021-04-30 – 2021-05-02

Utbildningen hålls i Stockholm. Del 1-2 utgör komplett Civil Assisterande Instruktörsutbildning avsedd för blivande hjälpinstruktörer på befintlig KMS-ansluten klubb.

Utbildningarna innehåller digert utbildningsmaterial i form av instruktörshandledning, förslag på utbildningspaket för olika yrkesgrupper, förslag på träningsupplägg för civil gruppträning, stresshantering, konflikthantering m.m.

Utbildningen utgörs av 15 heldagar uppdelade i fyra tillfällen med två veckors mellanrum.

Läs mer här