Instruktörsutbildning

Civil instruktörsutbildning våren 2020

På grund av utbrottet av covid-19 kommer Del 2-4 skjutas till hösten. Se nya datum i gult nedan.

110h Nivå 1-instruktörsutbildning i civil Krav Maga fördelad på 4 tillfällen under våren 2020.

Del 1: 2020-03-05 – 2020-03-08
Del 2: 2020-03-26 – 2020-03-29 3-6/9
Del 3: 2020-04-09 – 2020-04-12 17-20/9
Del 4: 2020-04-24 – 2020-04-26 2-4/10

Utbildningen hålls i Stockholm. Del 1-2 utgör komplett Civil Assisterande Instruktörsutbildning avsedd för blivande hjälpinstruktörer på befintlig KMS-ansluten klubb.

Utbildningarna innehåller digert utbildningsmaterial i form av instruktörshandledning, förslag på utbildningspaket för olika yrkesgrupper, förslag på träningsupplägg för civil gruppträning, stresshantering, konflikthantering m.m.

Utbildningen utgörs av 15 heldagar uppdelade i fyra tillfällen med två veckors mellanrum.

Läs mer här