Civil instruktörsutbildning

140h instruktörsutbildning i civil Krav Maga fördelad på 3 tillfällen under hösten 2008 i Stockholm.

Del 1: 2008-04-19 – 2008-04-27
Del 2: 2008-05-19 – 2008-05-25
Del 3: 2008-06-14 – 2008-06-16