Instruktörsutbildning

Civil instruktörsutbildning

140h instruktörsutbildning i civil Krav Maga fördelad på 3 tillfällen under hösten 2008.

Del 1: 2008-10-04 – 2008-10-12
Del 2: 2008-11-01 – 2008-11-07
Del 3: 2008-11-28 – 2008-11-30