Civil instruktörsutbildning

140h instruktörsutbildning i civil Krav Maga fördelad på 3 tillfällen under sommaren/hösten 2010 i Göteborg.

Del 1: 2010-08-07 – 2010-08-15
Del 2: 2010-09-04 – 2010-09-10
Del 3: 2010-10-01 – 2010-10-03