Instruktörsutbildning

Civil instruktörsutbildning

110h Nivå 1-instruktörsutbildning i civil Krav Maga fördelad på 4 tillfällen under hösten/vintern 2011.

Del 1: 2011-10-27 – 2011-10-30
Del 2: 2011-11-10 – 2011-11-13
Del 3: 2011-11-24 – 2011-11-27
Del 4: 2011-12-09 – 2011-12-11

Utbildningen hålls i Göteborg. Del 1-2 utgör komplett Assisterande Civil Instruktörsutbildning avsedd för blivande hjälpinstruktörer på befintlig KMS-ansluten klubb.