Instruktörsutbildning

Civil instruktörsutbildning 2023

110h Nivå 1-instruktörsutbildning i civil Krav Maga fördelad på 4 tillfällen under hösten 2023.

Del 1: 2023-09-07 – 2023-09-10
Del 2: 2023-09-21 – 2023-09-24
Del 3: 2023-10-05 – 2023-10-08
Del 4: 2023-10-20 – 2023-10-22

Utbildningen hålls i Stockholm. Del 1-2 utgör komplett Civil Assisterande Instruktörsutbildning avsedd för blivande hjälpinstruktörer på befintlig KMS-ansluten klubb.

Utbildningarna innehåller också digert teoretiskt utbildningsmaterial i form av instruktörshandledning, träningsupplägg, stresshantering, konflikthantering, pedagogik, sjukvård m.m.

Utbildningen utgörs av 15 heldagar uppdelade i fyra tillfällen med två veckors mellanrum.

Läs mer här