Instruktörsutbildning

Civil instruktörsutbildning 2022

110h Nivå 1-instruktörsutbildning i civil Krav Maga fördelad på 4 tillfällen under hösten 2022.

Del 1: 2022-09-01 – 2022-09-04
Del 2: 2022-09-15 – 2022-09-18
Del 3: 2022-09-29 – 2022-10-02
Del 4: 2022-10-14 – 2022-10-16

Utbildningen hålls i Stockholm. Del 1-2 utgör komplett Civil Assisterande Instruktörsutbildning avsedd för blivande hjälpinstruktörer på befintlig KMS-ansluten klubb.

Utbildningarna innehåller också digert teoretiskt utbildningsmaterial i form av instruktörshandledning, träningsupplägg, stresshantering, konflikthantering, pedagogik, sjukvård m.m.

Utbildningen utgörs av 15 heldagar uppdelade i fyra tillfällen med två veckors mellanrum.

Läs mer här