Instruktörsutbildning

Civil instruktörsutbildning

110h Nivå 1-instruktörsutbildning i civil Krav Maga fördelad på 4 tillfällen under hösten 2012.

Del 1: 2012-08-23 – 2012-08-26
Del 2: 2012-09-13 – 2012-09-16
Del 3: 2012-10-04 – 2012-10-07
Del 4: 2012-10-26 – 2012-10-28

Utbildningen hålls i Stockholm. Del 1-2 utgör komplett Assisterande Civil Instruktörsutbildning avsedd för blivande hjälpinstruktörer på befintlig KMS-ansluten klubb.