Vapenseminarium i Stockholm

Heldagsseminarium i Stockholm 2023-07-29 med fokus på försvar mot kniv, pistol och automatkarbin.

Läs mer på Stockholm Krav Maga Center.

Självförsvar för tjejer i Stockholm

Stockholm Krav Maga Center arrangerar återigen en intensivkurs i realistiskt självförsvar för tjejer under hösten. Kursen omfattar vanligaste formerna av överfallssituationer mot kvinnor, förståelse för våld, teori, tips och taktik kring hantering av våldet, hantera rädsla och lösa situationen.

Största delen av kursen är upplevelsebaserad, vilket innebär att deltagarna kommer att utsättas för realistiska scenarier inomhus och utomhus med successivt ökande komplexitet och svårighetsgrad. Kursen hålls primärt av rutinerade kvinnliga instruktörer i modern Krav Maga.

Kursen är uppdelad i två tillfällen: 2023-10-14 och 2023-10-21.

Läs mer på Stockholm Krav Maga Center.

2-dagars seminarium i Hjo

2023-03-11 – 12. Krav Maga Falköping arrangerar 2 träningsdagar i Hjo under mars.

Läs mer på Krav Maga Falköping.

Seminarier i Stockholm under våren

Stockholm Krav Maga Center arrangerar tre halvdagsseminarier under våren med inbördes olika fokus.

 • 2023-02-18 Försvar mot hot med skjutvapen (pistol och gevär). Öppet för alla fyllda 18 år.
 • 2023-04-02 Försvar mot slag/spark på marken. Öppet endast för aktiva och tidigare medlemmar i någon av förbundets klubbar.
 • 2023-04-29 Försvar mot livsfarliga grepp (strypningar). Öppet endast för aktiva och tidigare medlemmar i någon av förbundets klubbar.

Läs mer på Stockholm Krav Maga Center.

Instruktörsutbildning

Civil instruktörsutbildning 2023

110h Nivå 1-instruktörsutbildning i civil Krav Maga fördelad på 4 tillfällen under hösten 2023.

Del 1: 2023-09-07 – 2023-09-10
Del 2: 2023-09-21 – 2023-09-24
Del 3: 2023-10-05 – 2023-10-08
Del 4: 2023-10-20 – 2023-10-22

Utbildningen hålls i Stockholm. Del 1-2 utgör komplett Civil Assisterande Instruktörsutbildning avsedd för blivande hjälpinstruktörer på befintlig KMS-ansluten klubb.

Utbildningarna innehåller också digert teoretiskt utbildningsmaterial i form av instruktörshandledning, träningsupplägg, stresshantering, konflikthantering, pedagogik, sjukvård m.m.

Utbildningen utgörs av 15 heldagar uppdelade i fyra tillfällen med två veckors mellanrum.

Läs mer här

Självförsvar för tjejer i Trollhättan

2022-10-30. Krav Maga Väst arrangerar en temadag i realistiskt självförsvar för tjejer i Trollhättan. Kursen omfattar vanligaste formerna av överfallssituationer mot kvinnor, förståelse för våld, teori, tips och taktik kring hantering av våldet, hantera rädsla och lösa situationen.

Läs mer på Krav Maga Väst.

Markseminarium i Stockholm

Halvdagsseminarium 2022-07-16 med fokus på allmänbildning på marken. Seminariet är öppet för nuvarande och tidigare medlemmar. Seminariet omfattar:

 • Grundläggande rörelser på marken
 • Låsningar och strypningar
 • Flykt från gärningsman som placerat sig ovanpå
 • Svep och nedtagningar
 • Brottningssparring

Läs mer på Stockholm Krav Maga Center.

Sparringseminarium i Stockholm

Halvdagsseminarium 2022-07-02 utomhus med fokus på sparring. Passet är öppet för nuvarande och tidigare medlemmar.
Fokus kommer att ligga på:

 • Grundläggande teknik (slag och spark)
 • Taktik (hur man tar sig in för att attackera, hur man kontraattackerar m.m.)
 • Hantering av ryggningsreflexen
 • Sparring

Läs mer på Stockholm Krav Maga Center.

Instruktörsutbildning

Civil instruktörsutbildning 2022

110h Nivå 1-instruktörsutbildning i civil Krav Maga fördelad på 4 tillfällen under hösten 2022.

Del 1: 2022-09-01 – 2022-09-04
Del 2: 2022-09-15 – 2022-09-18
Del 3: 2022-09-29 – 2022-10-02
Del 4: 2022-10-14 – 2022-10-16

Utbildningen hålls i Stockholm. Del 1-2 utgör komplett Civil Assisterande Instruktörsutbildning avsedd för blivande hjälpinstruktörer på befintlig KMS-ansluten klubb.

Utbildningarna innehåller också digert teoretiskt utbildningsmaterial i form av instruktörshandledning, träningsupplägg, stresshantering, konflikthantering, pedagogik, sjukvård m.m.

Utbildningen utgörs av 15 heldagar uppdelade i fyra tillfällen med två veckors mellanrum.

Läs mer här

Självförsvar för tjejer i Borås

2022-03-20. Krav Maga Väst arrangerar en temadag i realistiskt självförsvar för tjejer i Borås. Kursen omfattar vanligaste formerna av överfallssituationer mot kvinnor, förståelse för våld, teori, tips och taktik kring hantering av våldet, hantera rädsla och lösa situationen.

Läs mer på Krav Maga Väst.