Inlägg av

Civil instruktörsutbildning våren 2021

110h Nivå 1-instruktörsutbildning i civil Krav Maga fördelad på 4 tillfällen under våren 2020. Utbildningen hålls i Stockholm. Del 1-2 utgör komplett Civil Assisterande Instruktörsutbildning avsedd för blivande hjälpinstruktörer på befintlig KMS-ansluten klubb.

Självförsvar för tjejer i Stockholm

Stockholm Krav Maga Center arrangerar åter en intensivkurs i realistiskt självförsvar för tjejer. Kursen omfattar vanligaste formerna av överfallssituationer mot kvinnor, förståelse för våld, teori, tips och taktik kring…

Civil instruktörsutbildning våren 2020

110h Nivå 1-instruktörsutbildning i civil Krav Maga fördelad på 4 tillfällen under våren 2020. Utbildningen hålls i Stockholm. Del 1-2 utgör komplett Civil Assisterande Instruktörsutbildning avsedd för blivande hjälpinstruktörer på befintlig KMS-ansluten klubb.

Självförsvar för tjejer i Borås

2019-09-21. Krav Maga Väst arrangerar en temadag i realistiskt självförsvar för tjejer. Kursen omfattar vanligaste formerna av överfallssituationer mot kvinnor, förståelse för våld, teori, tips och taktik kring hantering av våldet, hantera rädsla och lösa situationen. Läs mer på Krav Maga Väst.

Fortbildning för civila instruktörer

Tvådagars instruktörsträning för certifierade, civila instruktörer hålls i Stockholm 2019-09-07 – 2019-09-08. Träningen är också öppen för certifierade polisiära instruktörer. Föranmälning önskas. Betalning kan med fördel göras till förbundets Plusgirokonto 172 84 68-8.

Självförsvar för kvinnor i Skellefteå

Introduktionskurs i realistiskt självförsvar för kvinnor i Skellefteå med start 2019-04-29 fördelad över fyra tillfällen under april och maj. Kursen genomförs i samarbete mellan Medborgarskolan och Självförsvar Norr. Denna utbildning är unik i sitt slag där vi varvar teori med praktik och scenarioträning.