Inlägg av lasse

Träning startar på Åland

2022-01-11 startar nybörjarkurs i Krav Maga på Åland för första gången. Begränsat antal platser. Frågor och anmälan på per-owe.yttring@outlook.com.

Fortbildning för civila instruktörer

2-dagars instruktörsträning för certifierade, civila instruktörer hålls i Stockholm 2022-01-29 – 2022-01-30. Träningen är också öppen för certifierade polisiära instruktörer. Tid lördag: 10-17 Tid söndag: 10-16 För mer information om Fortbildningen eller för anmälning, kontakta förbundet på info@kravmagasverige.se.

Förbundet välkomnar nya instruktörer

Förbundet har fått tillskott av nya civila instruktörer som klarade den 15 heldagar långa instruktörsutbildningen under hösten med bravur. Dessutom fick Stockholm Krav Maga Center och Krav Maga Väst assisterande civila instruktörer som tog sig igenom de 8 dagarnas assisterandeutbildning. Vi hälsar de nya instruktörerna från Sverige och Åland varmt välkomna i förbundet!

Gratisseminarium för aktiva medlemmar i Stockholm

2021-10-30. Slutet, kostnadsfritt seminarium för alla befintliga medlemmar tillhörande KMS-ansluten klubb. Seminariet hålls av instruktörselever från pågående instruktörsutbildning och omfattar grundläggande Krav Maga-tekniker och övningar.

Lämplighetstest instruktörsutbildning

Lördagen 2021-09-04 kl. 10-13 genomförs Lämplighetstest för intresserade till årets civila instruktörsutbildning som startar ett par veckor senare. Testet är kostnadsfritt och öppet för alla intresserade av den civila instruktörsutbildningen oavsett hemvist. Syftet med testet är för förbundets ansvariga instruktörer att säkerställa att person intresserad av den grundläggande civila instruktörsutbildningen om 110 h besitter nödvändiga […]

Lämplighetstest instruktörsutbildning

110h Nivå 1-instruktörsutbildning i civil Krav Maga fördelad på 4 tillfällen under våren 2020. Utbildningen hålls i Stockholm. Del 1-2 utgör komplett Civil Assisterande Instruktörsutbildning avsedd för blivande hjälpinstruktörer på befintlig KMS-ansluten klubb.

Självförsvar för tjejer i Stockholm

Stockholm Krav Maga Center arrangerar åter en intensivkurs i realistiskt självförsvar för tjejer. Kursen omfattar vanligaste formerna av överfallssituationer mot kvinnor, förståelse för våld, teori, tips och taktik kring…

Civil instruktörsutbildning 2021

110h Nivå 1-instruktörsutbildning i civil Krav Maga fördelad på 4 tillfällen under hösten 2021. Utbildningen hålls i Stockholm. Del 1-2 utgör komplett Civil Assisterande Instruktörsutbildning avsedd för blivande hjälpinstruktörer på befintlig KMS-ansluten klubb.

Väpnat närkampsseminarium i Stockholm

Slutet heldagsseminarium i Stockholm 2020-05-23 med fokus på väpnad närkamp. Öppet för Kompetensgrupp 2 och högre, samt förbundets instruktörer.

Knivseminarium i Stockholm

Heldagsseminarium i Stockholm 2020-04-04 med fokus på försvar mot övergrepp med kniv. Läs mer på Stockholm Krav Maga Center.