Assisterande Polisiär Instruktörsutbildning

Under hösten och vintern med start 2014-09-28 genomförs utbildningen Assisterande Polisiär Instruktör i Stockholm. Utbildningen riktar sig till Civil Instruktör Nivå 1 & 2 och avser de grundläggande nödvärns- och laga befogenhetskomponenterna för ordningspersonal.