Instruktörsutbildning

Civil instruktörsutbildning 2022

110h Nivå 1-instruktörsutbildning i civil Krav Maga fördelad på 4 tillfällen under hösten 2022.

Del 1: 2022-09-01 – 2022-09-04
Del 2: 2022-09-15 – 2022-09-18
Del 3: 2022-09-29 – 2022-10-02
Del 4: 2022-10-14 – 2022-10-16

Utbildningen hålls i Stockholm. Del 1-2 utgör komplett Civil Assisterande Instruktörsutbildning avsedd för blivande hjälpinstruktörer på befintlig KMS-ansluten klubb.

Utbildningarna innehåller också digert teoretiskt utbildningsmaterial i form av instruktörshandledning, träningsupplägg, stresshantering, konflikthantering, pedagogik, sjukvård m.m.

Utbildningen utgörs av 15 heldagar uppdelade i fyra tillfällen med två veckors mellanrum.

Läs mer här

Självförsvar för tjejer i Borås

2022-03-20. Krav Maga Väst arrangerar en temadag i realistiskt självförsvar för tjejer i Borås. Kursen omfattar vanligaste formerna av överfallssituationer mot kvinnor, förståelse för våld, teori, tips och taktik kring hantering av våldet, hantera rädsla och lösa situationen.

Läs mer på Krav Maga Väst.

Självförsvar för tjejer i Trollhättan

2022-04-02. Krav Maga Väst arrangerar en temadag i realistiskt självförsvar för tjejer i Trollhättan. Kursen omfattar vanligaste formerna av överfallssituationer mot kvinnor, förståelse för våld, teori, tips och taktik kring hantering av våldet, hantera rädsla och lösa situationen.

Läs mer på Krav Maga Väst.