Självförsvar för kvinnor i Skellefteå

Introduktionskurs i realistiskt självförsvar för kvinnor i Skellefteå med start 2019-04-29 fördelad över fyra tillfällen under april och maj. Kursen genomförs i samarbete mellan Medborgarskolan och Självförsvar Norr.

Denna utbildning är unik i sitt slag där vi varvar teori med praktik och scenarioträning.

Läs mer

Självförsvar för tjejer i Stockholm

Stockholm Krav Maga Center arrangerar återigen en intensivkurs i realistiskt självförsvar för tjejer under hösten. Kursen omfattar vanligaste formerna av överfallssituationer mot kvinnor, förståelse för våld, teori, tips och taktik kring hantering av våldet, hantera rädsla och lösa situationen.

Största delen av kursen är upplevelsebaserad, vilket innebär att deltagarna kommer att utsättas för realistiska scenarier inomhus och utomhus med successivt ökande komplexitet och svårighetsgrad. Kursen hålls primärt av rutinerade kvinnliga instruktörer i modern Krav Maga.

Kursen är uppdelad i två tillfällen: 2019-09-28 och 2019-10-05.

Läs mer på Stockholm Krav Maga Center.