Slutet pistolskytteseminarium i Stockholm

2016-08-28. Endagsseminarium i KMS Krav Maga väpnad och obeväpnad närkamp enkom för förbundets certifierade instruktörer och Stockholm Krav Maga Centers aktiva Mediumelever.

Träningen delas upp i grupper beroende på förkunskaper. Praktiskt pistolskytte och obeväpnad närkamp med grundläggande taktik och stressövningar.

Läs mer