Kniv- och batongseminarium i Stockholm

2015-03-21. Endagsseminarium med fokus på försvar mot övergrepp med kniv eller batong. Seminariet är öppet för alla intresserade.

Seminariet omfattar:

  • Försvar mot knivattacker stående och sittande
  • Försvar mot knivhot sittande och liggande
  • Försvar mot batongattacker
  • Försvar mot batonghot
  • Bruk av egen batong
  • Stressövningar
  • Scenarieövningar
  • Taktik

För mer information se Stockholm Krav Maga Center.

Summer Camp Stockholm 2015

Stockholm Krav Maga Center arrangerar för tolfte gången sitt internationella sommarträningsläger Summer Camp Stockholm 2015-08-07 – 09.

Läs mer på Stockholm Krav Maga Center.

Självförsvar för kvinnor i Skellefteå, fortsättningskurs

Endags fortsättningskurs 2015-06-07 i realistiskt självförsvar för kvinnor i Skellefteå med tema utomhus. Kursen riktar sig till deltagare av grundkursen.

För mer information om Introduktionskursen eller för anmälning, se Självförsvar Norr.

Självförsvar för kvinnor i Skellefteå, grundkurs

Endags introduktionskurs i realistiskt självförsvar för kvinnor i Skellefteå vid två tillfällen under våren:

2015-02-21 samt 2015-03-28

För mer information om Introduktionskursen eller för anmälning, se Självförsvar Norr.

Självförsvar för tjejer i Skellefteå

Endags introduktionskurs i realistiskt självförsvar för tjejer i Skellefteå 2015-03-08. En tjejkurs där mor och dotter deltar gemensamt. Åldersgräns 13 – 16 år.

För mer information om Introduktionskurs Mor & Dotter eller för anmälning, se Självförsvar Norr.