Assisterande Polisiär Instruktörsutbildning

Under hösten och vintern med start 2014-09-28 genomförs utbildningen Assisterande Polisiär Instruktör i Stockholm. Utbildningen riktar sig till Civil Instruktör Nivå 1 & 2 och avser de grundläggande nödvärns- och laga befogenhetskomponenterna för ordningspersonal.

Markseminarium i Stockholm

Endagsseminarium i Stockholm 2014-10-18 med fokus på försvar på marken.

För mer information se Stockholm Krav Maga Center.