Instruktörsutbildning

Fortbildning för civila instruktörer

Tvådagars instruktörsträning för certifierade, civila instruktörer hålls i Stockholm 2011-08-20 – 2011-08-21. Träningen är också öppen för certifierade polisiära instruktörer. Föranmälning önskas. Betalning kan med fördel göras till förbundets Plusgirokonto.

För mer information om Fortbildningen eller för anmälning, kontakta info@kravmagasverige.se.

Markseminarium i Stockholm

Tvådagarsseminarium i Stockholm 2011-04-16 – 2011-04-17 med fokus på försvar på marken.

Läs med på Stockholm Krav Maga Center.