Vinterläger i Göteborg

Tvådagarsseminarium i Göteborg 2010-11-27 – 2010-11-28. Seminariet omfattar försvar mot obeväpnade och väpnade övergrepp, samt taktik och mental förberedelse.

För mer information om lägret, kontakta Krav Maga Sverige – Göteborg.

Instruktörsutbildning

Fortbildning för civila instruktörer

Tvådagars instruktörsträning för certifierade, civila instruktörer hålls i Stockholm 2011-01-22 – 2011-01-23. Träningen är också öppen för certifierade polisiära instruktörer. Föranmälning önskas. Betalning kan med fördel göras till förbundets Plusgirokonto.