Självförsvar för kvinnor i Stockholm

Fördjupande introduktionskurs 10 timmar uppdelad på fem tillfällen: 2007-09-29, 2007-10-06, 2007-10-13, 2007-10-20, 2007-10-27.

Läs mer på Stockholm Krav Maga Center.

Förbundet utbildar Nordic Battle Group

Under hösten kommer Krav Maga Sverige att utbilda delar av Nordic Battle Group.

Förbundet etablerar sig på fler orter

Våren 2008 kommer Krav Maga Sverige att starta verksamhet i Borås genom samarbete med Borås Självförsvar. Eventuellt tillkommer ytterligare klubbverksamhet i Småland. Mer information följer under hösten.